تعرفه ثبت دامنه
لیست دامنه ها

پسوند دامنه تعداد واحد سالانه تعداد واحد پنج ساله
ir 23 69
ac 18 52
co 18 52
gov 18 52
net 18 52
org 18 52
id 18 52
sch 18 52
قیمت دامنه ها

عنوان تعداد واحد قیمت ( ریال )
بسته 1 23 50,000
بسته 2 46 100,000
بسته 3 69 150,000
بسته 5 207 450,000
بسته 4 138 300,000